Mittelspitz – en eldgammel hunderase

Mittelspitz, også kjent som mellomspitz, er en hunderase som opprinnelig stammer fra steinalderens torvhund. Det gjøre den til en av verdens desidert eldste hunderaser. Rasen kan være så mye som opptil ti tusen år gammel. Den er også kjent for å være opprinnelsen til en rekke andre raser, noe som er selvsagt dersom den er en av de første hunderasene noensinne. Denne rasen har altså være menneskets beste venn i flere tusen år.

Denne tyske spisshunden kan variere en del i størrelse og farge, men de tilhører alle samme rasestandard. I 1899 ble rasen tatt med i den tyske spisshund-klubben. Det var viktig for folk å bevare rasen. Dette var nemlig et initiativ der spisshund-rasen skulle bli ivaretatt for å beholde og fremme dens helse, fysikk og gemytt. Målet var å bevare rasens standard, noe de altså har gjort siden med stor suksess.

Mellomspitz i Norge

I Norge er rasen litt annerledes i størrelse enn i mange andre land. Den har en ganske beskjeden kroppsbygning i forhold til andre europeiske land som for eksempel Tyskland. Hunderasen blir ofte assosiert med jeger- og sanker-samfunnet i den europeiske steinalderen. Der ble den brukt av jegerne til jakt av andre dyr. Dette er altså snakk om over seks tusen år tilbake i tid, noe som sier litt om rasens popularitet.

Likevel, dersom vi tar for oss opprinnelsen til denne tyske spisshunden, så må vi tilbake til steinalderens «turfspitz», eller med andre ord «torvhund». I store deler av det som i dag er Danmark og Tyskland, finnes det store sump-områder hvor folk bosatte seg. Her måtte de bygge husene sine på noen slags stylter, slik at husene ble løftet over sumpene. Folk pleide å begrave sine døde i disse sumpene.

Eldgamle funn av rasen

Det er derfor vi i dag stadig finner levninger av både mennesker og dyr fra disse samfunnene. Noen av funnene er av de vi tror kan være forfedrene til rasen mellomspitz. De hadde trolig en funksjon inni selve husene, og fungerte muligens som gjeterhunder. Det var slik de hadde en verdi for de menneskene som begynte å bosette seg fast. Det er sannsynlig at disse bøndene avlet fram jakt-egenskapene til spisshundene.

Det kan vel sies med sikkerhet av alle som eier en mittelspitz, at menneskene kanskje ikke lykkes helt med å fjerne jaktinstinktene til rasen. Det er for øvrig også mulig at rasen generelt sett var mørkere i pelsen under steinalderen, men at de individene med den lyseste pelsen ble foretrukket og selektert fremfor de andre. Dette var trolig for å gjøre det enklere for eierne å skille mellom hunder og ulver.

Videre historikk

Utover middelalderen og opp mot nyere tid eksisterte Tyskland som en rekke provinser som hadde sine egne konger og hertuger som styrte over hver sin del av landet. Dermed ble også spisshundene avlet til ulike typer ettersom hva slags behov en hadde i de ulike provinsene. Det var etter dette at rasen ble kjent i Tyskland og England som bikkja som står på haugen og bjeffer. Ordet for dette er «mistbeller» på tysk.

Dette er noe enhver hund av typen mittelspitz har arvet – den dag i dag. Dette er en hund som er veldig ivrig til å varsle med bjeffing. Når de fraktet varer eller mennesker via hest og kjerre før i tiden, ble ofte spisshunder tatt med på reisen. Dette var for at hunden kunne stå oppå hesten – eller ved siden av vognen – for å varsle eieren dersom fremmede nærmet seg.

Varierende rase

Det dukker etter hvert opp mange ulike typer mittelspitz rundt omkring i hele Europa. De varierte en del i farge, høyde, vekt og generell størrelse. Et fellestrekk er dog dette med at de ofte ble brukt av kusken til å vokte vogna underveis på en reise. De ble ofte også satt utenfor eiendommer som hus eller båter for å vokte disse om natten eller når eierne ikke var til stede.

I norsk sammenheng

Rasen har vært en forholdsvis ukjent rase i Norge sammenlignet med mange andre hunderaser. Det kan hende at strenge importlover i Norge i tilknytning til sykdommen rabies kan være noe av årsaken til dette. Det er uansett en mye større populasjon av rasen i mange andre europeiske land, og de er mye mer populære i andre deler av Europa enn her til lands. Kanskje vil nordmenn få øynene opp for mellomspitz, også?

Leave a Reply